Ga naar hoofdinhoud

Privacyverklaring

Theater De Binding hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Theater De Binding houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat wij in ieder geval:
uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt – de betreffende doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;

de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot de gegevens die minimaal benodigd zijn voor de betreffende doeleinden;
vragen om uw uitdrukkelijke toestemming indien die voor de verwerking van uw persoonsgegevens nodig is;
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
uw persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en dat wij uw rechten respecteren.
Theater De Binding is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u, na het doornemen van onze privacy policy of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Verwerking van persoonsgegevens leveranciers
Persoonsgegevens van leveranciers worden door Theater De Binding verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
administratieve doeleinden;
communicatie over de opdracht;
uitvoering geven aan een opdracht.
De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Theater De Binding de volgende persoonsgegevens van u vragen:
voornaam;
tussenvoegsel;
achternaam;
zakelijk telefoonnummer;
zakelijk e-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Theater De Binding opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst; daarna uitsluitend en maximaal 7 jaar in de financiële administratie.

Verwerking van persoonsgegevens klanten
Persoonsgegevens van klanten worden door Theater De Binding verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
administratieve doeleinden;
communicatie over de opdracht;
uitvoering geven aan een opdracht.
De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Theater De Binding de volgende persoonsgegevens van u vragen:
voornaam;
tussenvoegsel;
achternaam;
telefoonnummer;
e-mailadres;
geslacht;
geboortedatum;
bankgegevens;
ip-adres;
gezondheidsgegevens – ter waarborging van de veiligheid, indien uw gezondheid van invloed is op het uitoefenen van de door u gekozen doelgroepsactiviteit.
Uw persoonsgegevens worden door Theater De Binding opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst; daarna alleen en maximaal 7 jaar in de financiële administratie. Voor gezondheidsgegevens geldt dit alleen gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Theater De Binding verwerkt ten behoeve van het informeren van de abonnee via nieuwsbrieven.

De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Theater De Binding de volgende persoonsgegevens van u vragen:
voornaam;
tussenvoegsel;
achternaam;
e-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Theater De Binding opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de periode dat u als abonnee bent aangemeld. U kunt uw aanmelding annuleren door contact op te nemen met Theater De Binding; de contactgegevens vindt u onderaan de pagina.

Verwerking van persoonsgegevens van prospects, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden
Persoonsgegevens van prospects, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door Theater De Binding verwerkt ten behoeve van informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

De grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens is mondelinge toestemming, afgifte van een visitekaartje, sollicitatiebrief en/of via koppeling op LinkedIn.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Theater De Binding de volgende persoonsgegevens van u vragen:
voornaam;
tussenvoegsel;
achternaam;
telefoonnummer;
e-mailadres;
ip-adres;
verkoopgegevens;
Uw persoonsgegevens worden door Theater De Binding opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode dat u gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde. U kunt aangeven niet meer tot deze groep(en) te willen behoren door contact op te nemen met Social Leisure; de contactgegevens vindt u onderaan de pagina.

Gebruik cookies op de website
Theater De Binding plaatst cookies op deze website en gebruikt de verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van alle transacties die via de website verlopen;
 2. het versturen van nieuwsbrieven, brochures en magazines naar aanleiding van een transactie;
 • informatie verstrekken over de producten en diensten van Theater De Binding.

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat -bij bezoek aan de website- wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. De mogelijkheid bestaat dat de website op uw voorkeuren wordt ingesteld. Tevens kan het inloggen worden vergemakkelijkt. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u de op uw computer opgeslagen cookies regelmatig wissen.

Voor meer informatie over uw opties ten aanzien van het accepteren van cookies, raadpleeg de helpfunctie van uw browser. Op onze websites worden cookies gebruikt voor:

 • Met behulp van cookies hoeft u bij een bezoek aan onze website niet telkens dezelfde informatie in te voeren en gaat de inhoud van uw winkelmandje niet verloren.
 • Onze dienstverlening en website optimaliseren. Op de website worden (met behulp van cookies en andere volgmethodes) bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement. Zo kunnen deze gegevens bijvoorbeeld worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, zoals speciale berichten in uw interessevelden. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.
 • Wij gebruiken onder meer cookies voor Hotjar, Google Adwords, Twitter, Facebook, Addtoany (delen via social media: Twitter, Facebook, Google+ en mail), Google: Google Analytics, Doubleclick en Gstatic.
 1. Functionele cookies
  Deze cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. Bijvoorbeeld om te onthouden dat u ingelogd bent, bepaalde pagina’s reeds bekeken hebt, meegedaan hebt aan een poll of om bepaalde voorkeuren voor de weergave vast te houden. Deze cookies zijn anoniem.
 2. Cookies voor het tonen van gerichte advertenties
  Bepaalde specifieke technieken als retargeting en real-time bidding ingezet worden om bezoekers die bepaalde pagina’s van deze website hebben bezocht opnieuw te bereiken via gerichte advertenties op websites van derden. Om deze advertenties zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op uw interesses worden cookies gebruikt. De gegevens die in deze cookies worden opgeslagen zijn volledig anoniem. Addthis: Deze cookies worden gebruikt voor het delen van voorstellingspagina’s via social media. Hierin wordt bijgehouden hoeveel ‘shares’ een pagina heeft. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en vervallen na een maand. Ook wordt gebruik gemaakt van Facebook pixels, deze cookies vervallen na 28 dagen.
 3. Cookies voor website-analyse
  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. Wij verwerken anonieme statistieken over bezoeken aan onze websites. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:
  • het IP-adres, deze is geanonimiseerd
  • technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van uw computerscherm
  • vanaf welke pagina u op de website bent gekomen
  • wanneer en hoe lang u de website bezoekt of gebruikt • of u gebruik maakt van functionaliteiten van website
  • welke pagina’s u bezoekt op de website

Met Google Analytics is het volgende onder andere opgenomen in de bewerkersovereenkomst: 1. IP-nummers anonimiseren
2. Gegevens delen met Google uitzetten
3. Gegevens delen voor advertentiedoeleinden uitzetten
4. Functie voor delen User IDs uitschakelen

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, voor rapportages over de website-activiteit voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover zij beschikken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 1. Overige cookies
  Deze website kan mediabestanden van websites van derden zoals bijvoorbeeld Youtube.com bevatten. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden. Verder biedt deze website de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook.com, LinkedIn.com of Twitter.com. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op uw computer plaatsen om bij te houden welke informatie gedeeld is.

Wilt u de cookies uitzetten of verwijderen? Alle browsers bieden de mogelijkheid om in de instellingen of opties aan te geven in hoeverre u cookies toestaat. Als u deze instellingen niet kunt vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen. Via uw browser kunt u ook de huidige cookies op uw computer bekijken en eventueel verwijderen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
het verzorgen van de internetomgeving van Theater De Binding;
het verzorgen van het kassa-/administratiesysteem;
het verzorgen van een leerlingvolgsysteem voor zwemlessen;
het verzorgen van de loon- en financiële administratie;
het verzorgen van veiligheid door middel van camerasystemen;
het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
het verzorgen van scholing voor medewerkers.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met verwerkers maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In het kader van een onderzoek kan de politie bijvoorbeeld (persoons)gegevens bij ons opvragen. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken slechts persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Theater De Binding bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens Theater De Binding van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid en identificatie via een token op al onze systemen.
Indien nodig zorgen we voor pseudonimisering en encryptie van persoonsgegevens.
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u aan ons verstrekte gegevens aan uzelf of, in opdracht van u, direct aan een andere partij te laten overdragen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan een dergelijk verzoek.

Indien wij op basis van uw toestemming uw persoonsgegevens verwerken, heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming intrekken door contact op te nemen met Theater De Binding; de contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Als wij er samen met u niet uitkomen, betreuren we dat uiteraard zeer. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Contactgegevens
Theater De Binding
Bosgroet 12
1722 KA Zuid-Scharwoude
info@welkomindebinding.nl

Back To Top
Zoeken